| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

תושבים שלום,

לידיעתכם, צרכניית כפר נטר הופכת להיות סניף של רשת שופרסל. הצרכנייה תיסגר לרגל שיפוצים החל מיום 29.01.15. הזמן המוערך לשיפוצים הינו חודש עד חודש וחצי. בתקופה זאת הצרכנייה תהיה סגורה. כאשר יסתיים השיפוץ, ציון וברוך ימשיכו להפעיל את הצרכנייה עבור רשת שופרסל.

בברכה,
טל בר-אור, מזכירת ועד מקומי
טלפון: 09-8999979, פקס: 09-8911213
vadm.kfarnetter@013net.net