| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

לתושבים שלום,

הרישום לגני הילדים מתקיים בימים אלה וימשך עד ה- 10.2.15. כל הילדים, גם אלה הנמצאים כבר באשכול הגנים, מחויבים ברישום.

- נהלי הרישום
- טופס התחייבות לתשלומים מרצון

בברכה,
הנהלת אשכול גני הילדים
נציגי ועד מקומי כפר נטר: אורית בז'רנו- שפירא, נמרוד ענבר
נציג ועד מקומי בית יהושע: ארי פרדו