| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

תושבים יקרים שלום,

במהלך השבוע הקודם התפרסמה כתבה על פיה באחד מגני השעשועים בכפר נטר (ברחוב האורן) נמצאו ליקויים מסוכנים. ברצוננו לציין כי כל גני השעשועים ומגרשי הספורט בכפר נטר לרבות המתקנים בגני הילדים עוברים בדיקות בטיחות מספר פעמים בשנה ומותאמים כנדרש לתווי תקן. המידע שהוצג בכתבה הינו מוטעה ולאור זאת אף שלחה המועצה מכתב המדגיש זאת. בטיחות התושבים והילדים הינם נר לרגלנו ואנו נמשיך לפעול ולהקפיד בתחום זה.


בברכה,
טל בר-אור, מזכירת ועד מקומי
טל': 09-8999979, פקס: 09-8911213
vadm.kfarnetter@013net.net