| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: , . ]

 לותיקי המושב שלום,

תזכורת: טיול מאורגן לותיקי המושב ייצא ביום חמישי הקרוב  30.04.15 , נשארו מקומות בודדים אחרונים. ניתן להירשם במזכירות.

בברכה,
טל בר-אור, מזכירת ועד מקומי
טל': 09-8999979, פקס: 09-8911213
vadm.kfarnetter@013net.net