| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

תושבים יקרים,

בכדי שלא יהיה צורך לפתוח את ארון החשמל לצורך הדלקת התאורה במגרש, הוקם מנגנון תאורה חדש. יש ללחוץ על הלחצן כאשר רוצים להדליק את התאורה. נא לא לפתוח את ארון החשמל ללא תיאום ואישור. אנא השתמשו במנגנון זה בתבונה. לתשומת לבכם, משך הזמן שהתאורה תעבוד מרגע ההפעלה הינו 4 שע' ולכן למעשה לא נדרשת יותר מהפעלה אחת בערב.

בברכה,
טל בר-אור, מזכירת ועד מקומי
טלפון: 09-8999979, פקס: 09-8911213
vadm.kfarnetter@013net.net