| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

תושבים יקרים,

התחדשנו בשער חדש בכניסה למושב, בכניסה הצפונית של רחוב ההדרים. מערכת פתיחת השער הטלפונית נותרה זהה. כולנו תקווה שהשער החדש והמאסיבי יעניק לנו שקט וביטחון במושב.

בברכה,
טל בר-אור, מזכירת ועד מקומי
טלפון: 09-8999979, פקס: 09-8911213
vadm.kfarnetter@013net.net