| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]


 תושבים יקרים,

מתוך מחשבה על תושבי וילדי הכפר, לרבות הילדים הצעירים והמתבגרים בהרחבה, ועד מקומי כפר נטר קיבל החלטה לשדרג את כל גני המשחקים בכפר. במסגרת שדרוג זה יבנה מגרש כדורסל בגן המשחקים בהרחבה ויוחלפו מתקני המשחקים לילדים. להלן תכנית שהוגשה לאישור במועצה המתייחסת לגן השעשועים בהרחבה. אשמח לקבל את התייחסותכם לתכנית.

בכבוד רב,
רמי שוחט
יו"ר וועד מקומי כפר נטר