| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

תושבים יקרים שלום,

בני נוער מעל גיל 16 המעוניינים לעבוד בתשלום בניקיון המושב במהלך השנה, מוזמנים לפנות אלי.

בני נוער מעל גיל 15 המעוניינים לעבוד בתשלום בניקיון המושב במהלך החופש הגדול, מוזמנים לפנות אלי.

בברכה,
טל בר-אור, מזכירת ועד מקומי
טלפון: 09-8999979, פקס: 09-8911213
vadm.kfarnetter@013net.net