| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

תושבים יקרים,

במסגרת הטיפול של הועד המקומי בקו המתח הגבוה בהרחבה, ברצוני להזמין את כל אותם תושבים אשר רוצים ליטול חלק במאמצינו להזזת קו המתח מאזור ההרחבה, למפגש אשר יתקיים ביום רביעי 08.07.15 בשעה 20:30 במזכירות הועד המקומי.

בברכה,
שוחט רמי
יו"ר וועד מקומי כפר נטר