| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

שלום רב,

בהמשך להודעתנו מחודש ינואר אנו מביאים לידיעתכם כי הסתיימה הערכות המועצה לגביית אגרת הביוב. החיוב הראשון, עבור החודשים  ינואר- אפריל, יתבצע בימים הקרובים. בחיוב הבא, שיישלח בחודש ספטמבר, יחויבו החודשים מאי- אוגוסט. חשוב להבהיר כי ברירת המחדל לחיוב הינו מנגנון "חורף –קיץ" הניתן רק למועצות אזוריות מתוך התחשבות בייחוד של ההתיישבות. תושב אשר חושב שמנגנון חורף קיץ אינו מייצג את שימושיו, רשאי לבקש שינוי שיטת תחשיב לאופציות הבאות:

א. "תחשיב מאושר על ידי מכון התקנים הישראלי": התושב יכול לפנות למכון התקנים ולבקש מדידה של כמות השפכים בנכס על ידי התקנת מד שפכים מוסכם על המועצה (סוג המד, מיקומו, שיטת המדידה, תחזוקה וכו'.) כך ניתן לקבל אומדן מדויק של צריכת הביוב בלבד. עלות הבדיקה של מכון התקנים  היא כ 1000 ₪ ויש לחדש את האישור מדי 3 שנים.

ב. "תחשיב דו"ח צמחייה בנכס": באתר רשות המים ישנו תחשיב לצריכת מים עבור צמחייה. התושב יכול להגיש דו"ח מפורט של הצמחייה בנכס, צריכת מים זו תגרע מסה"כ צריכת המים בנכס שלו. יתרת צריכת המים, היא שתהווה את בסיס חיוב אגרת הביוב. אופציה זו נתונה לפיקוח הרשות ודורשת הגשת דו"ח צמחייה מידי שנה. להלן לינק להורדת טופס בקשה להפחתת כמות המים המחושבת לצורך חיוב באגרת ביוב לפי תחשיב צמחייה בנכס (סעיף ב').

לתשומת ליבכם: בחודשים ינואר פברואר של כל שנה, רשאי התושב לפנות למועצה ולבקש שינוי של שיטת תחשיב אגרת הביוב, לשיטה המשתלמת עבורו ביותר.


בכל שאלה, אתם מוזמנים להתקשר למחלקת הגבייה במועצה, לטלפונים: 09-9596521, 09-9596522, 09-9596526.

בברכה,
הילה טרייבר
מנכ"ל המועצה האזורית חוף השרון
טל: 09-9596517
דוא"ל: mazkir@hof-hasharon.co.il