| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

שלום רב,

כמדי שנה מחלקת המועצה מלגות לסטודנטים תושבי המועצה. את טפסי הבקשה יש להגיש במזכירות המועצה במעטפה סגורה עליה מופיע שם המבקש עד ליום יום חמישי 29/10/2015 בשעה  12:00. פרטים נוספים כאן.

בברכה,
אבישג כרמי
רכזת שירות ומידע
טלפון: 09-9596580
פקס: 09-8859028