| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

 תושבים יקרים,

הנכם מוזמנים להקפות ביום ראשון 4.10.15 בבית הכנסת בשעות 18:45 - 19:10 - 19:55

 חג שמח,
ועד בית הכנסת