| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

תושבים יקרים שלום,

1. בעקבות המצב הבטחוני המועצה מעוניינת לעבות את האבטחה על אשכולות גני הילדים. בשל המחסור במאבטחים בחברות האבטחה, אנו קוראים לתושבים שברשותם נשק ברשיון תקף וזמנם פנוי לתקופה של יותר מיום לפנות למועצה  לנמרוד - מנהל הבטחון בטלפון 053-7716541 להשתבץ בעבודה בתחום האבטחה לתקופה הקרובה, עד שימצאו מאבטחים מוסמכים. פרטים נוספים במכתבו של ראש המועצה מר אלי ברכה.

בברכה,
הילה טרייבר
מנכ"ל המועצה האזורית חוף השרון
טל: 09-9596517
mazkir@hof-hasharon.co.il


2. בנוסף, מי שמעוניין להתנדב לתגבור אבטחה בכפר בשעות היום מוזמן לפנות אלי למזכירות. אין צורך ברישיון לנשק. תקף לנשים וגברים כאחד.

טל בר-אור, מזכירת ועד מקומי
טל': 09-8999979, פקס: 09-8911213
vadm.kfarnetter@013net.net