| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

תושבים יקרים,

אני שמח לבשר לכם שעבודות סלילת הכביש בהרחבה הסתיימו בהצלחה. ברצוני להודות לכם על שיתוף הפעולה שלכם בפינוי הרכבים. בשבועות הקרובים נבצע את סימוני הכביש ופסי ההאטה. אבקשכם לנסוע לאט ובזהירות וכמו כן, ליידע את הבאים אליכם לפעול כך.

בברכה,
שוחט רמי
יו"ר וועד מקומי כפר נטר