| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

תושבים יקרים,

מבדיקה שביצע המנטר מטעם המועצה במושב, נמצא כי בחצרות רבות של תושבים מצטברים מים עומדים בעציצים, מיכלים, בריכות נוי, בריכות שחייה מהקיץ, דליים, אמבטיות ישנות וכדומה. כל אלה משמשים בתי דגירות ליתוש הנמר האסיאתי. יתוש זה פעיל בעיקר בשעות היום והערב ועקיצה שלו מורגשת וכואבת.

בתחום הציבורי המועצה מטפלת בדגירות שיש בנחלים, ביצות, שלוליות ומאגרים. שם דוגר היתוש שנקרא קולקס הפעיל בעיקר בלילות.

בברכה,
טל בר-אור, מזכירת ועד מקומי
טל': 09-8999979, פקס: 09-8911213
vadm.kfarnetter@013net.net