| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

חברי קופת חולים כללית בכפר נטר,

ביום שני 21.12.15 וביום שלישי 22.12.15  יעבוד במרפאה רופא מחליף במקום ד"ר ארנה לוין. שעות הפעילות שלו: 13:00-15:00 בשני הימים. ביום  חמישי הפעילות בשעות הרגילות.