| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

תושבים שלום,

בימים האחרונים הגשנו את תכנית גן המשחקים בהרחבה לאישור מחלקת ההנדסה במועצה. תכנית זו כוללת שינויים המשקפים את דרישת התושבים. הנכם מוזמנים לעיין בתכנית במזכירות הועד.

בברכה,
רמי שוחט
יו"ר ועד מקומי כפר נטר