| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

תושבים יקרים שלום,

תזכורת: יש לתאם מול המזכירות חגיגות ואירועים בשטחים הציבורים, כמו לדוגמא מגרש הכדורסל, על מנת למנוע כפילות של מספר אירועים באותו מועד.

בברכה,
טל בר-אור, מזכירת ועד מקומי
טל': 09-8999979, פקס: 09-8911213
Vadm.kfarnetter@013net.net