| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

‏תושבים יקרים,

הנכם מוזמנים לערב עיון בנושא הכנת המושב והנחלות לעידן שלושה בתים בנחלה המהוונת. בערב ידונו הנושאים: החלטה 1399, פיצול נחלות, שימושים חורגים וחריגות בניה, בן ממשיך וצוואות. הערב יתקיים ביום שלישי 7.6.16 בין השעות 20:00-22:00 במועדון הכפר. משתתפים: מר ערמון ירדן מהנדס המועצה,  עו"ד ליבוביץ' ועו"ד שניר שער (רואה חשבון).

פירוט נושאי ההרצאה:

שלושה בתים ב"עידן הנחלה המהוונת" ויישום החלטה 1399:
נעביר עדכון ביחס למצב הנוכחי בכל הקשור ליישום החלטות 823 ו- 1399, וסקירה של הוראות ההחלטות וההשפעות שלהן על בעלי הנחלות וכן התמקדות בנושא של דמי כניסה, דמי רכישה, דמי פיצול לפי החלטה 1399.

הכנת המושב והנחלות לעידן שלושה בתים בנחלה המהוונת:
הנחיות לביצוע לצורך הכנת הנחלות ומשבצת האגודה לעידן שלושה בתים נפרדים בנחלה, היוון חלקות המגורים, הגדלת חלקות המגורים ל- 2.5 דונם, עדכון תמ"א 35, הגדלת זכויות הבנייה בנחלות, במסגרת הכנת תב"ע למושב.

פיצול מגרשים מנחלות לפי החלטה 1399:
נדבר על פיצול מגרשים מנחלות בהתאם להחלטה 1399. נתמקד בנושאים של מכירת הזכויות במגרש/בית שיפוצל מהנחלה ועל חלוקת הנחלה בין היורשים ונרחיב על תהליך הפיצול במסגרת השלב התכנוני והשלב הקנייני.

שימושים חורגים וחריגות בניה בנחלות:
נערוך דיון ביחס לזכויות בנייה קיימות בנחלה בהתאם להחלטה 1252 וכן בהתאם להחלטה 1399, נתייחס לנושא של שימושים חורגים וחריגות בנייה והסדרתם במסגרת יישום החלטה 1399, וכן תשלום של דמי שימוש והגשת הליכי עיון חוזר.

סיפורים על "משפחה ונחלה":
נתמקד בנושא מרכזי שמעסיק בעלי נחלות רבים והוא הורשת הזכויות בנחלה והעברה לדור ההמשך - נתייחס לנושאים של עריכת צוואות ומוקשים בצוואות, מינוי "בן ממשיך", חלוקת הנחלה בין היורשים, העברות במתנה ונשתף את המשתתפים בסיפורים מהחיים על משפחות שמתמודדות עם הורשת הנחלה למספר יורשים, נתמקד בבעיות ובתקלות בצוואות ובהצעות לפתרון.

סקירה של התיקון לחוק מיסוי מקרקעין וההשלכות על בעלי נחלות ואגודות במסגרת יישום החלטה 1399:
מס רכישה, מס שבח, מע"מ, העברות בין יורשים, העברות במתנה, מוקשים בהסכמי חלוקת עיזבון בין יורשים.

המפגש הנו ללא תשלום אך מותנה בהרשמה מראש במחלקת הרווחה בטלפון:09-9596506  או באתר ההרשמה של המועצה.

לידיעתכם: מחלקת הרווחה פותחת בימים אלה מרכז לייעוץ משפטי וגישור בנושא בלווי עו"ד ליבוביץ'. הטיפול והייעוץ במרכז הוא ללא עלות כספית. המרכז יהיה פעיל אחת לשבוע.

מצפים לראותכם,
סלפטר ורדה עו"ס
מרכזת נושא דור המשך בנחלות