| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

 תושבים יקרים,

בימי רביעי בתאריכים 13.07.2016 ו- 20.07.2016 לא תתקיים קבלת קהל במשרדי המועצה בנושא משרד הפנים. קבלת הקהל תתחדש ביום רביעי בתאריך 27.07.2016.