| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: , . ]

שלום רב,

כחלק ממדיניות המועצה לשיפור איכות הסביבה ורווחת התושבים וכהכנה להשקתו של פרויקט מיחזור ביישובי המועצה, יבוצע בחודש הקרוב סקר פסולת בתחומי יישובי המועצה. הסקר ייערך בכל פחי האשפה, מכולות הגזם ופינות המיחזור בכל יישובי המועצה ויבוצע על ידי חברת סקרים חיצונית. לידיעתכם עובדי החברה הולכים למיין את פחי התושבים בתקופה הקרובה. אנו מודים לכם על ההבנה ושיתוף הפעולה.

בברכה,
טל בר-אור, מזכירת ועד מקומי
טל': 09-8999979, פקס: 09-8911213
vadm.kfarnetter@013net.net