| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

תושבים שלום,

בהמשך לידיעה מאתמול בנוגע להתפשטות נמלת האש בכפר, נמצא שגן השעשועים ברחוב האורן נגוע אף הוא בנמלת האש (גן השעשועים ברחוב השלום נקי). תושבי רחוב האורן מתבקשים לגלות ערנות ולוודא שהחצרות אינן נגועות ובמידת הצורך לדאוג להדברה.

לאור האמור ביום שישי הקרוב 15.07.16 יבצע הועד הדברה נגד נמלת האש גם בגן השעשועים ברחוב האורן. הנכם מתבקשים להימנע מלשהות בשטחים הללו, כולל בעלי חיים, במהלך יום שישי ועד שבת בבוקר.

תושבים אשר מבקשים להזמין הדברה דרך המועצה (בסבסוד של 50% מהמועצה ו- %25 מהועד המקומי) בהשתתפות עצמית של 25% מתבקשים להעביר למזכירות מייל עם הטופס הזה חתום.

בברכה,
טל בר-אור, מזכירת ועד מקומי
טל': 09-8999979, פקס: 09-8911213
vadm.kfarnetter@013net.net