| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

תושבים יקרים,

ביום רביעי 05.10.16 משעה 22:00 עד 05:00 בבוקר (בלילה בין יום רביעי לחמישי) תהיה הפסקת חשמל בהרחבה.

ביום 09.11.16 חברת החשמל תבצע גיזום בכל הישוב כהכנה לחורף. לצורך הגיזום יבוצעו שתי הפסקות חשמל בשני מקטעים. משעה 09:00-13:00 מהכיכר בכניסה לרחוב ההדרים ועד המזכירות.  משעה 13:00-16:00 ברחוב ההדרים מהמזכירות ועד קצה הכפר לכיוון בית יהושע. ברחוב החרוב לא תהיה הפסקת החשמל.

בברכה,
טל בר-אור, מזכירת ועד מקומי
טלפון: 09-8999979, פקס: 09-8911213
vadm.kfarnetter@013net.net