| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: , . ]

תושבי הכפר, סבים, סבתות, הורים וילדים,

כולם מוזמנים להשתתף בתפילות ראש השנה בבית הכנסת שבכפר בנוסח ישראלי ובאווירה מיוחדת ונעימה.

יום ראשון 02.10.16
תפילת ערב חגיגית בשעה 19:00

יום שני 03.10.16
תפילת בוקר בשעה 8:00  (סיום תפילה משוער ב- 12:00)
תקיעת שופר בשעה 10:00
טקס תשליך בשעה 18:30
תפילת ערב חגיגיתבשעה 19:20

יום שלישי 04.10.16
תפילת בוקר בשעה 8:00 (סיום תפילה משוער ב- 12:00)
תקיעת שופר בשעה 10:00

שנה טובה ומתוקה,
ועד בית הכנסת