| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

תושבים יקרים,

המועצה שמה לנגד עיניה את שיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי. לאור תלונות רבות שהתקבלו במועצה על שוטטות כלבים החל מרדת החשיכה, המועצה תבצע גם מבצעי לכידה ליליים לשוטטות הכלבים במרחב הציבורי.

זיכרו על פי סעיף 11 לחוק להסדרת הפיקוח על הכלבים התשס"ג 2002 "המחזיק בכלב לא יאפשר את יציאתו מתחומי חצריו אלא אם כן הכלב מוחזק בידי אדם המסוגל לשלוט בו, באמצעות רצועה שאת אורכה וטיבה יקבע השר".
 
בברכה,
מחלקת תברואה, מועצה אזורית חוף השרון