| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

תושבים יקרים,

חיסונים לכלבים וחתולים יתבצעו ביום רביעי 23.11.16 בין השעות 14:50-15:20 במזכירות הכפר. יש להגיע עם טופס רישיון חיסון כלבת לאחר ששולם בדואר או במחלקת הגבייה במועצה.

להזכירכם קנסות מוטלים בגין שוטטות כלבים בסה"כ 500 ש"ח, על אי חיסון הכלב  במועד  1,500 ש"ח  ועל אי רישום במועצה 500 ש"ח. אנא הקפידו שכלבכם יהיה רשום ומחוסן כחוק וסגור בתחומי חצרכם.

בברכה,
המחלקה הוטרינרית
מועצה איזורית חוף השרון