| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

שם הרשות המקומית: הועד המקומי כפר נטר
מספר מכרז: 2/2016
עלות המכרז: 150 ש"ח
שם המכרז: מכרז פומבי לאספקת ארוחות חמות למוסדות חינוך
מועד אחרון להגשה: 29/12/16
שעת הגשה: 12:00
טל' לפרטים: 09-8999979
ראש הרשות: רמי שוחט