| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

שם הרשות המקומית: ועד מקומי כפר נטר
מספר מכרז: 1.2017
עלות המכרז: 450 ש"ח
שם המכרז: מכרז פומבי לביצוע שיפורים גאומטריים, פיתוח ועבודות ציפוי אספלט.
מועד אחרון להגשה: 22.1.17
שעת הגשה: 12:00
טלפון לפרטים: 09-8999979
ראש הרשות: רמי שוחט