| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: , . ]

תושבים יקרים,

בהמשך לעדכונים הקודמים אנו מבקשים להמשיך ולעדכן אתכם כי ועד מקומי כפר נטר ממשיך לעשות כל אשר ביכולותיו על מנת לטפל בבעיית התנועה במושב. קראו למטה את מכתבנו לראש המועצה אלי ברכה. בנוסף ברצוננו לעדכן שבימים אלו הוגשה תכנית תנועה לתוספת מעברי חצייה לאורך רחוב ההדרים.

בברכה,
טל בר-אור, מזכירת ועד מקומי
טל': 09-8999979, פקס: 09-8911213
vadm.kfarnetter@013net.net


לכבוד: מר אלי ברכה ראש מועצה אזורית חוף השרון

הנדון: סגירת כביש מחבר אבן יהודה כפר נטר מכיוון באר גנים

שלום רב,

בהמשך לפגישה שהתקיימה במועצת אבן יהודה בהשתתפותך, ראש מועצת אבן יהודה, וחברי ועדי כפר נטר, נתבקש הועד המקומי להביע את עמדתו באשר לכביש המחבר בין אבן יהודה כפר נטר (מכיוון באר גנים).

מושב כפר נטר ותושביו סובלים שנים ארוכות מתנועה הולכת וגדלה בתוך המושב, כאשר הרחוב הראשי במושב הפך לציר תנועה מרכזי במעבר לכביש 4 לכיוון קרית השרון ואזה"ת פולג ולהפך, כאשר תנועה זו מגיעה דרך ומהכביש המדובר, שכידוע אינו כביש חוקי.

בספירת תנועה שעשינו עוברות כעשרים אלף מכוניות ביום בתוך המושב, דבר שפוגע בצורה קיצונית באיכות החיים של תושבי המושב ואף מסכן את תושביו וילדיו בפרט. הסיכון אף עולה בשעות העומס כאשר הילדים חוצים את הכביש בדרכם אל תחנות ההסעה, אם בבוקר בדרכם לבית הספר ואם אחר הצהריים בדרכם לחוגים, לתנועה וכדומה.

כביש סואן זה אף עובר במרכז השטח הציבורי של המושב וחוצץ בין אזור גני הילדים ומגרשי הספורט ובין אזור המועדון, המכולת ומבני המזכירות. דבר שמסכן את הולכי הרגל, בעיקרם ילדים, שחוצים את הכביש בעיקר בשעות העומס. לא למותר לציין כי במהלך השנים האחרונות אירעו שתי תאונות עם נפגעים (עליהם אנו יודעים) ברחוב ההדרים.

לאור זאת, החלטת הועד המקומי מיום 17.01.23 היא לסגור את הכביש המדובר. יש לציין כי החלטה זו התקבלה פה אחד. כועד מקומי אנו לא נוכל לקחת עוד את הסיכון הזה ועלינו לעשות ככל שניתן בידינו על מנת לצמצם את כמות הרכבים אשר עוברים במושב.

כולנו תקווה שבשנים הקרובות ימצאו פתרונות תחבורה ראויים אשר יקלו על הנהגים אשר מבקשים להגיע לקרית השרון ואזה"ת פולג, שלא בתוך מושב כפר נטר תוך סיכון ילדי ותושבי הכפר. במידה וכך יהיה הדבר, נשמח לשקול את הנושא מחדש.


בכבוד רב,
רמי שוחט,  יו"ר ועד מקומי כפר נטר

העתקים:
חברי ועד מקומי
חברי ועד אגודה