| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

להורים שלום,

להלן קישור לטופס רישום מקוון לכיתה א' בבית הספר ויצמן. הורים שימלאו טופס זה יקבלו בהמשך עדכונים למייל.

בברכה,
רותי אלימלך
מזכירות ביה"ס ויצמן
09-8999949