| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

תושבים שלום,

בתאריך 08.01.2017 אושר ע"י המדינה חוק עזר שירותי שמירה תשע"ז 2017. לפי שיטת החיוב החדשה כל תושב יחויב לפי מ"ר של הנכס או הנכסים שברשותו, בתעריף של 4.93 ש"ח למ"ר בשנה. התקופה שבין  07.01.17 - 01.01.17 לא תחויב בהיטל שמירה עקב אישור החוק רק ב-08.01.17.

בימים הקרובים תקבלו הודעות חיוב לחודשים ינואר - פברואר 2017 הכוללות זיכוי השמירה שחויבתם לפי השיטה הישנה וחיוב לפי השיטה החדשה.

בכבוד רב,
שוחט רמי
יו"ר וועד מקומי כפר נטר