| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

להורים שלום רב,

בשעה טובה מתחילה ההרשמה לגני הילדים לשנה"ל תשע"ח. כל הילדים גם אלה המתחנכים בגני הילדים בשנה זו, חייבים ברישום. בשנת הלימודים תשע"ח ילמדו באשכול גני הילדים בכפר נטר 3 קבוצות גיל, ילידי 2012, 2013, 2014.

חוק החינוך החדש לגיל הרך מגדיר סל שירותים מינימאלי המתוקצב על ידי משרד החינוך. התקציב הנוסף מהמועצה והקצאת משאבים ע"י וועד כפר נטר משפרים את מצבו התקציבי של הגן, אך לצורך הפעלת הגן דרושה גם השתתפותכם. החוק קובע, כי תשלומים מרצון יגבו בהסכמת ההורים.

תשלומי הבוקר, המכונים על פי החוק תשלומים מרצון נועדו לשיפור רמת השירות מעבר לרף הבסיסי אותו קבע משרד החינוך. כאמור, הועד המקומי נרתם לנושא זה אך ללא תשלומי ההורים הייתה נפגעת רמת השרות בגנים. תשלומי ההורים מהווים תוספת בגין : אבטחה, תחזוקה, חומרי יצירה, חומרי ניקיון, העשרה ועוד, ובנוסף מאפשרת את פתיחתם של גני הילדים כסדרם גם במועדים בהם יש חוסר בכוח אדם ו/או צורך בתגבורו.

תשלומי ההורים בשנה זו יעמדו על סך של 160 ש"ח לחודש (1600 ש"ח לשנה) את התשלום ניתן יהיה לחלק על פני מספר תשלומים, בהתאם לנוחיותכם. הסדר התשלומים ייעשה במועד הרישום. בתחילת השנה יגבה ע"י הגננות תשלום לפי חוזר מנכ"ל עבור תל"ן, סל תרבות, ביטוח תאונות אישיות, מסיבות וטיולים ובנוסף ייקבע על ידי גננת הגן האם ההזנה תהיה הזנה משותפת או הזנה מהבית, כפי שהיה נהוג בעבר.

על מנת שנוכל לבצע את הרישום יש להצטייד ב:
1. צילום של ספחי תעודות זהות של שני ההורים. יוכלו להירשם רק ילדים  שכתובת הוריהם רשומה בכפר נטר או בבית יהושע.
2. תשלום עבור הבוקר 160 ש"ח לחודש, ותשלום עבור הצהרון 1280 ש"ח לחודש (במידת הצורך).

התשלום יכול להתבצע באמצעות:
א. עד 10 צ'קים 1/9/17-1/6/18. יש להגיע עם הצ'קים מוכנים לפקודת "ועד מקומי כפר נטר".
ב. טופס אישור חיוב לכרטיס האשראי חתום (מצורף טופס).

תהליך הרישום לוקח זמן, אנא הקפידו להגיע מוכנים עם ספחי תעודות הזהות ואמצעי התשלום, לשאלות והבהרות ניתן ליצור קשר טלפוני או במייל. טלפון: 09-8999979 שלוחה 2 , מייל: vaadm.kn@013net.net

להלן מועדי הרישום: ההרשמה תערך במזכירות הועד המקומי  בין התאריכים 29/1/17-17/2/17 בימים א', ב', ג', ה' בין השעות 09:00-13:00

ילדים שכבר מתחנכים בגני הילדים יכולים לבצע את הרישום דרך המייל vaadm.kn@013net.net: יש לסרוק ולצרף ספחי תעודות הזהות, טופס התחייבות לתשלום, מספרי טלפונים ניידים של שני ההורים ומספר ת"ד. הרישום נקלט רק לאחר שקיבלתם אישור לכך במייל חוזר.

אנו מפעילים את הגן בשמכם, עבורכם ועבור ילדיכם.

בברכה,
הנהלת אשכול גני הילדים בכפר נטר
טל': 09-8999979, פקס: 09-8911213
vaadm.kn@013net.net