| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

תושבים יקרים שלום,

תושבים שפספסו את ההודעה הקודמת, להלן ההודעה שנשלחה שבוע שעבר: בתאריך 08.01.2017 אושר ע"י המדינה חוק עזר (שירותי שמירה תשע"ז 2017). לפי שיטת החיוב החדשה כל תושב יחויב לפי מ"ר של הנכס או הנכסים שברשותו, בתעריף של 4.93 ש"ח למ"ר בשנה.

בברכה,
טל בר-אור, מזכירת ועד מקומי
טל': 09-8999979, פקס: 09-8911213