| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

תושבים יקרים,

לעיונכם, סיכום דיון בועדה לתכנון ובניה שבה השתתפה המועצה בנושא בחינת חלופות להקמת שדה התעופה בשמורת חרוצים בני ציון. בנוסף הקלטה של דידי הררי מתבטא בנושא.