| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

 תושבים יקרים,

לקראת יום העצמאות שבפתח אנו מזמינים את משפחות וחברי המושב להשתתף בתחרות קישוט הבית ליום העצמאות ה-69 לישראל. צוות שופטים מכובד יעבור בין בתי המושב המקושטים לחג ביום שבת 29.4 והזוכים יוכרזו באירוע יום העצמאות על בימת החג. פרסים משפחתיים ומפתיעים מובטחים לזוכים.

בברכה,
ועדת תרבות