| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

הודעה ממזכירות בית יהושע: עקב עבודות תשתית ייסגר לפעילות מתחם המשחקים באזור אלונית ומגרש החנייה הסמוך בין התאריכים 24.7-10.8. מגרש הטניס ייסגר בין התאריכים 1.8-10.8.