| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: , . ]

תושבים יקרים,

א. רקע כללי

1. הדרך המחברת בין כפר נטר לאבן יהודה משנת 2000 (לאחר שנסגר המעבר דרך שכונת באר גנים), היא דרך שאיננה חוקית. בנוסף לבעיית החוקיות קיימת גם בעיית בטיחות קשה, בעיקר בעקלתון המצוי בקצה המערבי של הכביש (בממשק בין הכפר לאבן יהודה).

2. בשנים האחרונות כמות הרכבים העוברת בכביש ובכפר התגברה באופן משמעותי ומהווה מטרד לתושבי כפר נטר (ולשכונה החדשה באבן יהודה, מדרום לבאר גנים). כמו כן דרך רחוב ההדרים אינו יכול להכיל להכיל את כמות הרכבים הגדולה אשר עוברת בה מידי יום.

3. תושבי השכונה החדשה באבן יהודה עתרו 3 פעמים לבית המשפט המחוזי (לעניינים מנהליים) בדרישה לסגור את הכביש הלא חוקי.


ב. ההליך התכנוני של מועצת אבן יהודה

4. בשל העתירות המנהליות הגישה מועצת אבן יהודה לועדה המקומית לתכנון ובניה חוף השרון תוכנית להסדרת תוואי הכביש. התוכנית כללה הפקעת השטח הציבורי בכפר נטר (כ 3.5 דונם), הסמוך למתחם גני הילדים.

5. ועדי כפר נטר הגישו את התנגדותם לתוכנית ובשל  התנגדות ועדי כפר נטר דחתה הוועדה המקומית לתכנון ובניה חוף השרון את הבקשה של מועצת אבן יהודה וגם הערר שהגישה אבן יהודה נדחה.


ג. החלטת בית המשפט

6. לאחר דחיית התוכנית של אבן יהודה, הצטרפו ועדי כפר נטר לעתירת תושבי אבן יהודה על מנת לסגור את הכביש.

7. ב 9.4.2017 התקיים דיון ועל אף שגם מועצת חוף השרון וגם אבן יהודה ביקשו להשאיר את הכביש פתוח, בית המשפט המחוזי פסק שהכביש ייסגר ביום 31.12.2017 אם עד למועד זה לא יצליחו מועצת אבן יהודה וחוף השרון להסדיר את חוקיות הכביש.


ד. מימוש התוכנית

8. על פי המסמכים שהוגשו לבית המשפט על ידי מועצת אבן יהודה וחוף השרון, התברר שמועצת אבן יהודה, בהסכמת מועצת חוף השרון, פועלת להכשיר את התוכנית המבוקשת, כולל הפקעת השטח הציבורי בכפר, באמצעות משרד התחבורה ונתיבי אילון, בכוונה לעקוף את ועדי כפר נטר והועדה המקומית חוף השרון  וזאת בניגוד לצרכי כפר נטר.

9. בכוונת ועדי כפר נטר להתנגד למהלך התכנוני הנ"ל. בשנים האחרונות לאורך רחוב ההדרים ארעו מספר תאונות דרכים עם נפגעים. אנו נעשה ככל שביכולתנו על מנת לפעול להקטנת נפח התנועה בכפר נטר. מדובר בסכנה ממשית לחיי התושבים והילדים בפרט. לא ניתן יד למהלך אשר ייסכן את תושבינו.

אנו נמשיך ונעדכן אותכם בהליכים.

בברכה,
רמי שוחט, יו"ר ועד מקומי
משה רווה, יו"ר ועד האגודה