| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

תושבים יקרים שלום,

אסיפת התושבים מחר לא תתקיים. דחיפות הישיבה היתה עקב דיון שהיה אמור להתקיים במועצה האזורית ביום ראשון בעיניין הכביש המחבר. הישיבה במועצה לא תתקיים ביום ראשון ולכן הוחלט על דחיית אסיפת התושבים. בתחילת השבוע נשלח מועד חדש לאסיפה כללית.

ועדי כפר נטר