| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: , . ]

שלום רב,

החל מ- 9.7.17 תבוצע פעילות פיקוח מוגברת בכפר נטר ויינתנו קנסות לתושבים אשר לא יגזמו את הצמחייה היוצאת מחצרות הבתים אל המדרכות והשטחים הציבוריים.

שחר אריה, פקח
מחלקת פיקוח
מועצה איזורית חוף השרון